О Удружењу

Циљеви Удружења

Удружење је основано ради остваривања следећих циљева:

 1. чување и његовање народних обичаја Лике,подучавање дјеце и омладине о значају чувања обичаја и традиције,
 2. комуникација и сарадња са сличним организацијама и установама,
 3. одржавање, организација и развој културних, спортских и свих других активности које служе подизању квалитета живота.

logo2

Удружење ове своје циљеве остварује путем:

 • потстицања својих чланова на одржавање и пропагирање позитивних, креативних и стваралачких традиоцалних вредности,
 • чување и неговање народних обичаја Срба и других народа и народности из Лике
 • подучавања дјеце и омладине о значају чувања обичаја и традиције,
 • комуникације и сарадњи са сличним организацијама и установама,
 • развијање и неговање пријатељства, толеранције и патриотског односа са својим сународницима у завичају и народом завичајне државе,
 • одржавање везаности са завичајем кроз организоване посете, неговање завичајне културе и обичаја,
 • одржавање, организација  и  развоју  културних,  забавних,  спортских  и фолклорних манифестација,
 • побољшавање културног и квалитетног живота чланова Удружења, њихових породица и као и дјелова породица у крају из којег чланови удружења потичу,
 • штампање и издавање књига, публикација и часописа,
 • прикупљање  и  објављивање  информација  о  заштити  и  условима  кориштења статусних и имовинских права у Републици Хрватској (као завичајној држави Личана),
 • сакупљање културног завичајног блага,
 • прикупљање и објављивање информација о условима живота у завичају,
 • прикупљање и објављивање информација о условима за повратак у завичај,
 • прикупљање и објављивање информација о условима за интеграцију у Републици Србији,
 • одржавање и заштита од пропадања споменика културе и гробаља својих предака и друге културне баштине завичаја.

logo2

Секције Удружења

У оквиру Удружења активно ради Секција за шивење и плетење, спортска и литерарна секција. Удружење има и екипу за мали фудбал, боћање, односно, појединце који својим искуством дају допринос у бацању камена с рамена и у дисциплини скок с места. У оквиру Удружења формирана је и пјевачка група која његује традицију пјесама из родног краја. Обзиром да се Удружење финансира из чланарине, оформљен је пројектни тим од младих и перспективних чланова који ће да аплицирају на разне конкурсе у земљи и иноземству.